REKOMENDACJE I ZALECENIA organizatora AMP w judo w zakresie COVID-19

 

Oświadczenie
uczestnika